โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นตัวแทนเขต สพม. เขต 30 5 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

โพสต์17 ต.ค. 2561 19:37โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2561 19:45 ]

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ระหว่างวันที่ 8-10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561


ผลการแข่งขัน   เป็นตัวแทน สพม.เขต 30  5 รายการ  เพื่อแข่งขันต่อ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังต่อไปนี้


ส่งเข้าแข่งขัน   50 รายการ   34 เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง    2   เข้าร่วม 

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนนาฏศิลป์ สพม.เขต 30


างสาวพลอยรสา แสงลุน     งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน:รายงาน
Comments