โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

โพสต์24 ก.ย. 2561 01:14โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2561 01:18 ]

    วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมห้องแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ               โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด           โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางพัชรินทร์ ก้อนเงิน นายพงศธร  สาระรัตน์  ตัวแทนคณะครู นำเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว   พร้อมรับป้ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                       จาก ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เป็นคณะกรรมการตัดสินการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว   (กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) 

รายงานโดย นางสาวพลอยรสา  แสงลุน งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Comments