โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมแข่งขันงานศิปลหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน

โพสต์19 ธ.ค. 2561 14:08โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2561 14:11 ]

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา นำโดย นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิพนธ์  อาจนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน  เป็นตัวแทนสังกัดเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  เข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 68  ระหว่างวันที่ 6-8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

ผลการแข่งขัน    5 รายการ   ได้รับรางวัล  3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน


1.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ประเภทบกพร่องทางร่างกาย)เหรียญทอง


2.หุ่นยนต์พื้นฐาน ม.ปลาย   เหรียญทอง


3.นาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ปลาย   เหรียญทอง


4.เครื่องบินพลังยาง ม.ต้น  เหรียญเงิน


5.ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น เหรียญเงิน 


รายงานโดย : นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

Comments