โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมและค่ายเยาชนคนคุณธรรม สพฐ.

โพสต์23 ส.ค. 2561 02:22โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2561 02:33 ]
ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30  เป็นประธาน     ในพิธีเปิด กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม สพฐ.    สหวิทยาเขต บัวแดง-ภักดี   โดยมีนายศักดา ชัยภัย  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร            สหวิทยาเขต บัวแดง-ภักดี  คณะครู บุคลากร นักเรียน ให้การต้อนรับ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม        วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติบูรณาการสู่อาเซียน ท่านประธานได้เดินชมนิทรรศการ่ของนักเรียน                 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561    ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา   :    รายงาน/ภาพถ่าย
Comments