โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนพอเพียงและกิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โพสต์21 ธ.ค. 2561 00:37โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
วันที่ 20 ธันวาคม  2561 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรม ค่ายนักเรียนพอเพียงเรียนรู้การพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ปีการศึกษา 2561 และ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  คณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมและมีฐานให้ความรู้ต่างๆ  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในฐาน การขยายพันธุ์มะนาว ทำพรมเช็ดเท้า  ขนมไทย และ น้ำยาล้างจานจากมะกรูด
ายงาน:นางสาวพลอยรสา  แสงลุน / งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
Comments