โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน”

โพสต์15 ก.ย. 2560 03:52โดยWirasinee Thuleechan

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน” ณ ห้องพระธาตุแก้งกอย โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ มีคณะวิทยากรผู้ให้การอบรมจากโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหาร สพม.๓๐ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดียิ่ง
ภาพ/ข้อมูล ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ  โคตรมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments