โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:46โดยโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30
เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายประวิทย์  พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ร่วมกับ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลัก  สถานีตำรวจชุมชนตำบลนายางกลัก และองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก ณ ห้องประชุมเทพรวมใจ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
           
โดยมี นายประวิทย์  พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดยมี นายเด่นชัย  เทียวประสงศ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดยมี นายฉกาจ กาชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางกลัก เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โดยมี ร.ต.ท. สำอาง มาประจวบ  รอง สว(ป.) สภ.เทพสถิต ปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจชุมชนตำบลนายางกลัก สถานีตำรวจชุมชนตำบลนายางกลัก เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
และ นายยนต์ พันธ์ชมภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก  องค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลัก 

คลิกที่ <<ที่นี้>> ภาพกิจกรรม
นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์  รายงาน
Comments