โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการด้วยระบบ AMSS++ (Smart Area) และ SMSS (Smart School) ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสพม. 30

โพสต์4 ส.ค. 2561 23:48โดยโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยาฯ สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:51 ]

นางสาวพรณภัทร์  พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก มอบหมายให้ นายโอภาส กำลังมาก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธาน 

สืบเนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการจัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สพม.30  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูและบุคลากรจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ธุรการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสิ้น 70 คน 

 นายโอภาส  กำลังมาก
ภาพ-ข่าว
Comments