โรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.ย. 2561 02:23โดยโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2561 02:25 ]
           เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บูรณาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2561        กิจกรรมภายในวันดังกล่าวจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 5 รายการได้แก่ จรวดขวดน้ำ  เกม 24   คิดเลขเร็ว  วาดภาพ และตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รวมทั้งมอบเกียรติและของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ อาคารติส วโร   การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงรู้สึกสนุกไปกับการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
                                                                                                                                                                          นายชัยวัฒน์   ผ่องพันธุ์   รายงาน

Comments