โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

โพสต์11 ส.ค. 2561 23:49โดยโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2561 00:00 ]

         เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 86 พรรษา โดยมีนายบรรจบ ศิริวาลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ นำข้าราชการครูและนักเรียนโรงเรียนละหานเจริญวิทยาร่วมพิธีถวายราชสักการะพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารติสวโร      จากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนร่วมปลูกต้นไม้และดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงบ้านเมืองและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีให้นักเรียนตระหนักถึงพระคุณแม่

                                                                                                            //  ภาพกิจกรรมทั้งหมด  //

Comments