โรงเรียนละหานเจริญวิทยา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 07:04โดยโรงเรียนละหานเจริญวิทยา สพม.30

วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนละหานเจริญวิทยาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาประจำปี    การศึกษา 2561 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัย ทุมพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำลบละหานเป็นประธานในพิธีเปิดการ  แข่งขันกีฬา โดยประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเล่บอล เทเบิลเทนนิส  เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ 

บรรยากาศการแข่งขันในวันดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนานของนักเรียนและคณะครู ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รักหมู่คณะ มีโอกาสได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา การทำงานร่วมกันภายในคณะสี และการมีน้ำใจนักกีีฬาต่อเพื่อนผู้ร่วมแข่งขันซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอีกทางหนึ่ง

                                                                                                                                                    ภาพ / ข่าว : นายชัยวัฒน์ ผ่องพันธุ์
Comments