โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2019

โพสต์26 ม.ค. 2562 23:30โดยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2562 23:56 ]
ด้วยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยาจัดกิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของจังหวัดชัยภูมิให้สูงขึ้น

Comments