โรงเรียนชีลองวิทยา ต้อนรับนายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

โพสต์16 ส.ค. 2561 03:31โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2561 18:39 ]

นายสวาท  ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


            วันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน  ต้อนรับ  นายสวาท  ฦาชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  30  นางสาวปภาวรา  ประเสริฐ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  และนายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  คณะกรรมการการนิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  โดยจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้  แบบ  Active  Learning  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนชีลองวิทยา  ตำบลชีลอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ


ณัฐวุฒิ  คำทอง  บันทึกภาพ

ปัณณพรณัฏฐ์  พรมเมตตา  รายงาน

Comments