โรงเรียนชีลองวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาเรียนรวม

โพสต์26 ก.ย. 2561 07:13โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30
            เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนชีลองวิทยา ให้การต้อนรับนางสาวปภาวรา  ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อรับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาเรียนรวม ณ โรงเรียนชีลองวิทยา จ.ชัยภูมิ


Comments