โรงเรียนชีลองวิทยารับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:28โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30
รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาโรงเรียนชีลองวิทยา
                เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 นายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา ให้การต้อนรับ นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน และนางวนิชา ประยูรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 เพื่อการนิเทศก์์ติดตาม การจัดการศึกษาโรงเรียนชีลองวิทยา 
            
ทั้งนี้ได้ชมวิธีการทำปูนปั้นพอเพียง กระถางต้นไม้ อิฐตัวหนอน โต๊ะปูนหน้ากลม สาธิตโดยนักเรียนโรงเรียนชีลองวิทยา


Comments