โรงเรียนชีลองวิทยา จัดอบรมโครงการ"สร้างภูมิคุ้มกัน วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด"

โพสต์7 ก.ย. 2561 18:36โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2561 18:39 ]
                โรงเรียนชีลองวิทยา จ.ชัยภูมิ ได้จัดการอบรมตามโครงการ"สร้างภูมิคุ้มกัน วัยรุ่นไทยห่างไกลยาเสพติด(To be number one)" ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนชีลองวิทยา โดยมีนายประยุทธ์ วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา เป็นประธาน
ทั้งนี้ทางโรงเรียนชีลองวิทยาให้การต้อนรับ
นายโย หวะสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ เป็นพิธีกรดำเนินงาน

Comments