โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2559

โพสต์30 ส.ค. 2559 21:35โดยWirasinee Thuleechan

   วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบรางวัลให้กับเด็กชายกิตติพงศ์ อุดโนนตาด นักเรียนชั้น ม.2/7 เด็กหญิงรวงข้าว กุสันเทียะ นักเรียนชั้น ม.2/9 และเด็กชายธนากร หิรัญเขว้า นักเรียนชั้น ม.1/1 ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับจังหวัด ในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนล์สากลภาครวม 310 ประเทศ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครราชสีมา ต่อไปรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments