โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ

โพสต์26 ธ.ค. 2559 03:52โดยWirasinee Thuleechan

    นายศราวุธ  สิงหาราโท  ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเพื่อเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป  ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

2. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

3. การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6

4. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  วันที่ 22 ธันวาคม 2559
**ข่าว/ภาพกิจกรรม

ครูสิทธิ์ประสงค์ เรียบเจริญ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments