โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

โพสต์20 ต.ค. 2559 19:37โดยWirasinee Thuleechan

วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี

เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้มาตรฐานสากล

อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่

สามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศอย่างมั่นใจ

และประสบความสำเร็จจากการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น

ขอบคุณภาพ-ข้อมูลจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments