โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดกิจกรรม "ทำดี ทำได้ ให้เลือด" ภาค3

โพสต์30 ส.ค. 2559 21:40โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชุมนุมเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน (ยสร) จำนวน 17 คน ที่เข้ารับการอบรม "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด " ภาค 3 ซึ่งอบรมในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเลิศนิมิตร โดยมีครูเพ็ญจันทร์ ชำนิงาน และครูอมรศรี เดชะเทศ เป็นผู้นำนักเรียนเข้าอบรม


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments