โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์6 ก.ย. 2559 01:46โดยWirasinee Thuleechan

    โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีและรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองให้มีความปลอดภัย ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments