โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

โพสต์8 พ.ค. 2561 23:47โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2561 02:18 ]

    วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายสุรินทร์ นาคมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และนายอภิชาติ ป้องสีดา ครู โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอะเดรียติค    พาเลช กรุงเทพมหานคร


ภาพ นายอภิชาติ ป้องสีดา ครู โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments