ประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาสู่อาชีพจังหวัดชัยภูมิ

โพสต์12 ก.ย. 2561 01:13โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
วันที่ 11 กันยายน 2561  นายศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้ารับโล่ เป็นสถานศึกษาต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ตัวแทนคณะครู นักเรียน นำเสนอหลักสูตรท้องถิ่น การแปรรูป ผลิตภัณฑ์มะขามหวาน ของโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ณ ห้องเทพสถิตย์ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเมือง จังหวัดชัยภูมิ


  นางสาวพลอยรสา แสงลุน งานประชาสัมพันธ์ : รายงาน

Comments