ผอ.สพม.30 มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพัฒนาใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ และ SMSS

โพสต์4 ส.ค. 2561 23:52โดยกลุ่มการเงินฯ สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:35 ]

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)

ระหว่างวันที่ 4 - 5  สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.30

         

         การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School และการบริหารจัดการสถานศึกษา ในครั้งนี้ ด้วย ดร.อุดมชชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ตลอดจนวิทยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาบุคลากร ตามนโยบายของ สพฐ. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 

                     

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                     

ทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษายังสามารถติดต่อสื่อการกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารทางราชการ เพื่อการนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ต่อระบบราชการให้มากที่สุด 

คลิก >> ที่นี้ << เพื่อรับชมภาพ   

 นายอลงกรณ์  บุญญานุสนธิ์ รายงาน

Comments