ผอ.ประยุทธ์ วรรณประเขา มอบหมายตัวแทนครูโรงเรียนชีลองวิทยา ให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ AMSS++ และSMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:42โดยโรงเรียนชีลองวิทยา สพม.30

ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)

            นายประยุทธ์  วรรณประเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา ได้มอบหมายให้ตัวแทนครูเข้าร่วมอบรม เพื่อพัฒนา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School 

ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วย

ประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ 

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สพม.30


ณัฐวุฒิ  คำทอง

รายงาน

Comments