ผู้อำนวยการ สพม.30 มอบหมายให้ตัวแทน เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS

โพสต์4 ส.ค. 2561 23:59โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:35 ]
       
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการจัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ


จึงขอให้การอบรมพัฒนาในครั้งนี้ จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ และขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมพัฒนาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการให้มากที่สุด
คลิก >>ที่นี่<< เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

นายพงศธร  ซุยสี รายงาน

Comments