ผู้อำนวยการ สพม 30 ได้มอบหมายให้ตัวแทน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ AMSS++ (Smart Area)

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:05โดยโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:54 ]
    

วันที่ 4 – 5 สิงหาคม  2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน และการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ ห้องประชุม  ชั้น 3 สพม.30        สืบเนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 30 ได้ดำเนินการ จัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2560     เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัด    งบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ     จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สพม.30  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนา ประกอบไปด้วย 1) บุคลากรในสำนักงาน สพม.30 จำนวน 20 คน,บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 37 คน และ  คณะทำงาน  จำนวน 13 คน  รวมทั้งสิ้น 70 คน

        

โรงเรียนกุดตุ้มวิทยารู้สึกประทับใจในการจัดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School) เพื่อได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


                        คลิก>>>ที่นี่<<<เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

                                                                                                 นายวิทวัส  คงฉนวน รายงาน

Comments