ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม มอบหมายให้ตัวแทนเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ AMSS++ และSMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:07โดยโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:35 ]
        ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการจัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ
คลิก >>ที่นี่<< เพื่อรับชมภาพ
นายวันชัย  บุตรดีเหมือน  รายงาน
Comments