ผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษา มอบหมายให้ตัวแทน เข้ารวมอบรมโครงการ AMSS++ (Smart Area) และ SMSS (Smart School)

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:00โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:50 ]
 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการ  จัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ

       ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สพม.30 


                                                                                                                                     

https://photos.app.goo.gl/tQXWwUYF8ERJZwQ38
                                                                                                                                        พอหทัย  ชำนาญ  รายงาน
Comments