ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ มอบหมายให้ตัวแทน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบAMSS++ และSMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:15โดยโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:37 ]

ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ


            สืบเนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ดำเนินการ  จัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ โดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และสถานศึกษา SMSS (Smart School) ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สพม.30  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนา ประกอบไปด้วย   1) บุคลากรในสำนักงาน สพม.30 จำนวน 20 คน ,บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด  จำนวน 37 คน และ  คณะทำงาน จำนวน 13 คน  รวมทั้งสิ้น 70 คน          ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ    เขต 3 และวิทยากรจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานและสถานศึกษาได้

ธิดารัตน์  ดรนาม  รายงาน
Comments