ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก มอบหมายให้บุคลากรเข้าอบรมพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++

โพสต์5 ส.ค. 2561 01:01โดยโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ สพม.30


นายลำจวน  ดิษขุนทด  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร  รัชมังคลาภิเษก ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม. 30
 เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ โดยการอบรมครั้งนี้มีท่าน ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30

คลิก ที่นี่  เพื่อชมภาพทั้งหมด


 รายงานข่าวโดย  นางจินดาพร  กรรณาลา   เจ้าหน้าที่ธุรการ

Comments