ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยามอบหมายให้ตัวแทนเข้ารับการอบรมAMSSและSMSS ณ สพม.30

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:02โดยโรงเรียนคูเมืองวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 01:01 ]
          ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยามอบหมายให้ตัวแทนเข้ารับการอบรมAMSSและSMSS  ณ สพม.30 ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561
           โดยมอบหมายให้ นายอนันต์ เติมพันธุ์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาและนางสาวณัฐวิลัญ  ขวัญแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้ารับการอบรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค เป็นประธานในพิธีเปิด
            จากการเข้าร่วมการอบรมท่านหนึ่งได้กล่าวจากการอบรมจะสามารถดำเนินงานในองค์กรหรือสถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ  และสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างดียิ่ง
            
           
นายอนันต์ เติมพันธุ์ รายงาน

ดูรูปภาพกิจกรรม <<ที่นี่>>

Comments