นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอสพม.30 มอบหมายให้ตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการ AMSS++SMSS

โพสต์4 ส.ค. 2561 23:21โดยPatcharin Pansanga   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:10 โดย กลุ่มบุคคล สพม.30 ]


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      มัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุน         การบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)   ระหว่างวันที่  4-5 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูธุรการของโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ธุรการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามนโยบายของ สพฐ. และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสาร       ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ อีกด้วย


                                                                                                    นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์สง่า

                                                                                                          ภาพ - ข่าว 
Comments