นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ มอบหมายให้ นางอำนวยพร เพิ่มเติม ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ และ SMSS ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30

โพสต์5 ส.ค. 2561 01:28โดยโรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.30
        วันที่  4  สิงหาคม  2561  นายอุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน  AMSS++ (Smart Area)  และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)  ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561  
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากโรงเรียนในสังกัด สพม.30 ทุกโรงเรียน

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ได้ดำเนินการจัดพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2560  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ

                                                          ข่าวโดย  อำนวยพร  เพิ่มเติม
โรงเรียนคอนสวรรค์ą
โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.30,
5 ส.ค. 2561 01:28
Comments