นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ทำพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูที่รับการเลื่อนวิทยฐานะ

โพสต์24 ส.ค. 2561 00:51โดยโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 24 ส.ค. 2561 01:24 ]

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

>>> นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ทำพิธีประดับเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครูที่รับการเลื่อนวิทยฐานะ

>>> ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร วันทา 

>>> ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ จำนวน 2 ราย คื
อ นางศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ และนางสาวปริยากร ครูทำนา 

>>> พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และขอให้ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติสืบไป

รายงานโดย... นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์

ภาพโดย... นายอนุวัฒน์  เทพวงค์

Comments