นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมอบรม AMSS++ //SMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:18โดยโรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:55 ]

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม มอบหมายให้นางสาววรรณนภา ร้อยทุย และนางสางจันทร์สุดา  ลีรัตน์ เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) ในวันที่ 4 -5 ส.ค.2561 ณ ห้องประชุม สพม.30 


ดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการ สพม. 30 กล่าวเปิดการอบรมและมีนายนายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการ สพม. 30 เป็นผู้กล่าวรายงาน

  
      โดยในการอบรมครั้งนี้มี  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School                         
 ในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สพม.30 และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง 
อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการ 

     


       

นางสาววรรณนภา  ร้อยทุย รายงาน
Comments