นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยามอบหมายให้ นางสาววิไลลักษณ์ ศรีชัยภูมิ เข้าอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการ โดยใช้ ระบบ AMSS++ และ SMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:20โดยโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:56 ]

                                                                                             

         เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561  ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก 37 โรงเรียน และบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

        นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 30 กล่าวรายงานการจัดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน  AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School) ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30


  


           รายงานข่าว โดย.นางสาววิไลลักษณ์  ศรีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  

ภาพกิจกรรม

Comments