นักเรียนโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561

โพสต์9 ม.ค. 2561 00:47โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 8 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา นำนางสาวณัฐวดี  ผ่องสนาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งคารวะ และรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลภาพ นายสุธากรณ์ ชาติเสนา ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments