กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รับการประเมินการสอน Boot camp จากท่านศึกษานิเทศก์

โพสต์28 ส.ค. 2561 02:33โดยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ได้รับการนิเทศก์ติดตามการจัดการเรียนการสอน จากการอบรม Boot camp
นำโดยท่าน ศึกษานิเทศก์ ศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม และคณะ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561


ภาพโดย ครูศิรินันท์  วรรณพงษ์
Comments