กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรม เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์28 ส.ค. 2561 02:28โดยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 02:33 ]
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8ิ สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผอ.สพม.เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นคนดีและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  

ภาพ

ภาพ :  กิจการนักเรียน
ข่าว :  นางนิตยา นาโพธิ์
Comments