กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 25 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

โพสต์29 พ.ย. 2561 16:08โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30
วันที่ 19-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2561  นายศักดา  ชัยภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬา โดยประเภทกีฬาที่จัดแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส   กรีฑา  และมีการประกวดขบวนพาเหรด นักเรียนจัดขบวนพาเหรดได้อย่างสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมส่งเสริมศิลปวัฒธรรมไทย เศรษฐกิจพอเพียง ต่อต้านยาเสพติด ในแต่ละขบวน


รายงานโดย : นางสาวพลอยรสา  แสงลุน  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Comments