กิจกรรมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสต์24 พ.ย. 2559 19:45โดยWirasinee Thuleechan


    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน กว่า 3,500 คน ร่วมจัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อถวายความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยร่วมกันจัดกิจกรรม ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การตั้งจิตอธิษฐานด้วยการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 นาที ทำความดีด้วยใจ นั่งสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) จำนวน 1 ต้น พิธีบำเพ็ญกุศล สวดบทสวดธัมมจักรกัปปวัตตนะสูตร กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมทำความดีด้วยกาย กิจกรรมทำความดีด้วยวาจา โดยให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนร่วมกันเขียนความที่จะทำติดลงในกระดาษรูปหัวใจคนละแผ่น ติดที่ป้ายนิเทศในห้องประจำชั้น

าพ/ข้อมูล นายวสันต์ เสี้ยมแหลม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญกา
Comments