โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ (Smart Area) และการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS (Smart School)

โพสต์4 ส.ค. 2561 23:45โดยกลุ่มนโยบายและแผน สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:06 ]

              เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม  2561  เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม 30 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน  และการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนา ประกอบไปด้วยบุคลากรในสำนักงาน สพม.30,บุคลากรสถานศึกษาในสังกัด และ คณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30


Comments