โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:22โดยโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30

ใน วัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 นักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม ได้รับโอกาสเข้าอบรมในโครงการโครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว
โดยมีนายกฤช แสงนาฝาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคมได้เรียนรู้กฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย และความรู้ด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการขับขี่ โดย ดต.นาวิน ศรีไตรรัตน์ และ ส.อ.ณรงค์ กองแก้ว
                  
                  
                  

www.facebook.com/งานโสตโรงเรียนภูพระวิทยาคม

Comments