คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

โพสต์19 ส.ค. 2561 05:11โดยโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 19 ส.ค. 2561 05:33 ]

นายอานันท์  รองพล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ติดตามโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นางสมคิด  วันดี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ต้อนรับ นายอานันท์  รองพล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และนางปรียารัตน์  ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและรายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเทพรวมใจ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


รายงานโดย... นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์

ภาพโดย... นายอนุวัฒน์  เทพวงศ์

Comments