นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น มอบหมายให้ นางสาวรัญชิดา จันทราช เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS

โพสต์5 ส.ค. 2561 00:08โดยโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น สพม.30   [ อัปเดต 5 ส.ค. 2561 00:36 ]
   
  
                
            ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ท่านดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ AMSS++ และ SMSS
                

                เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดย
ใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน AMSS++ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 
ดยท่านรองผู้อำนวยการเขตฯ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ ในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการ ได้กล่าวรายงานโครงการต่อท่านดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการ สพม.30
ที่ได้ให้เกียรติม
าเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม                นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการเขตฯ สพม.30 ได้กล่าวว่า ที่ผ่านมา สพม.30 ได้ดำเนินการจัดโครงการในลักษณะนี้ ไปแล้ว
เมื่อปีงบประมาณ 2560 และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 70 คน
และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สพป.ชัยภูมิ เขต3 และบุคลากรใน สพม.30

               และท่านดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ได้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเพิ่มเติม ว่าระบบงานที่ขับเคลื่อนด้วยโปรแกรม Smart Obec/Smart Area/Smart School ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่าง สพฐ. กับ สพม.30 และสถานศึกษา ได้อย่างเป็นระบบรวดเร็ว ถูกต้อง และขอให้ผู้ที่ผ่านการอบรมพัฒนาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบราชการมากที่สุด


                ทางโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม คือ คุณครูรัญชิดา จันทราช ซึ่งเผยว่า ระบบ AMSS++ และ SMSS เป็นระบบ
ที่จะช่วยจัดการเอกสารและข้อมูลของโรงเรียน สามารถสื่อสารและส่งต่อเอกสารกับทาง สพม.30 ได้อย่างรวดเร็ว หากดำเนินการใช้จริงและเกิดความเข้าใจจะนำไปขยายผลกับเพื่อนครูในโรงเรียนต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของระบบราชการและเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด

                                                                                                                                            ภูชิต วงษ์สูงเนิน / รายงาน

Comments