การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาสู่อาชีพ จังหวัดชัยภูมิ

โพสต์17 ก.ย. 2561 19:56โดยโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย สพม.30   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 19:57 ]
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561  นายวีระศักดิ์  พลมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย เข้ารับโล่                 เป็นสถานศึกษาต้นแบบหลักสูตรต่อเนื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ        จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ได้นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น (การเพ้นผ้า)         ของโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย ณ ห้องเทพสถิตย์ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเมือง จังหวัดชัยภูมิ
Comments