การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

โพสต์29 พ.ย. 2561 15:34โดยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สพม.30   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2561 15:35 ]
  วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยม จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เข้าตรวจ
เยี่ยมโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ทางโรงเรียน ได้จัดเตรียมเอกสาร และ จัดทำวีดีทัศน์ นำเสนอโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้ท่านกรรมการได้รับชม พร้อมรับคำชี้แนะเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป   โดยมี        นายนิพนธ์ อาจนิยม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นายพงศธร โต๊ะงาม รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ

รายงานโดย:นางสาวพลอยรสา  แสงลุน /งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

Comments