การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนภูพระวิทยาคม

โพสต์17 ก.ย. 2561 21:01โดยโรงเรียนภูพระวิทยาคม สพม.30   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2561 21:06 ]

ใน วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. 
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนภูพระวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นำโดย นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
นางพมลพัชร์ พลศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 


ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ท่านได้รับฟังการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษา ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย ผลงานนักเรียน และอื่นๆ ทั้งนี้คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ยังได้เสนอแนะ ให้คำชี้แนะในเรื่องต่างๆให้กับทางโรงเรียนได้นำไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ต่อไป

Comments