ห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561

โพสต์28 ส.ค. 2561 02:26โดยโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
ห้องสมุดโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561
ภาพจาก : ปราณปรียา คุณประทุม
ข่าวโดย : ปราณปรียา คุณประทุม
Comments